OUR SERVICES

ABOUT US

ACIF owns the new technology to construct the flagpole of many advantages, the big span saves 20% of cost and time of construction.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

APPLICATIONS FOR OLD FLOORS

Floor technology has the following advantages:

  • 20% reduction of construction costs for floor beams
  • Large beat, reduce texture thickness, increase the height of water

Other advantages

  • Reduce foundation cost by 10%
  • High-rise building + columns + beams + floor 5 days / floor
  • Under load
  • Anti-vibration flooring good sound. Better earthquake and lighter
  • Flexible partition arrangement and easy to arrange technical holes

SERVICES & SOLUTIONS

CONSULTANCY
Providing architectural design consulting services
works, interior design, landscape design and engineering design consultant structural work.

See details

EXCLUSIVE RIGHTS TO TECHNOLOGY TRANSFER

ACIF exclusively handles technology solutions in the building including light floor solutions, building solutions, grass solutions.

See details

CONSTRUCTION

ACIF provides interior construction and construction services, including construction on traditional flooring and Uboot Beton.

See details

Why choose a bideck?

NEWS

Large beat, reducing structural thickness, increasing the height of the building

With light advantage, the chessboard floor not only saves construction costs, exceeds the big span and reduces up to 60% of structural thickness. This is a very effective solution for architectural plans that require more space.

Customer reviews

Ông Chính ACIF đã tư vấn cho chúng tôi sử dụng sàn ô cờ vượt nhịp trên 12m và hoạt tải tối đa là 1000kg/m. Phương án sàn ô cờ giảm khối lượng bê tông, cốt thép nên giảm nhiều chi phí xây dựng so với các  phương án thiết kế khác.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bideck đã cung cấp dịch vụ tốt và tin cậy. Nếu muốn thực hiện những dự án phức tạp và có yêu cầu cao, bạn có thể cân nhắc hợp tác với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bideck.
Ông Chen Yi Kuang / Công ty TNHH Vietnergy

Sàn ô cờ tiết kiệm trên 20% chi phí kết cấu công trình đồng thời tạo ra hệ trần đẹp, tiêu âm, không phải trát trần. Kết cấu sàn rất cứng nên vượt được nhịp trên 9m, xây tường trực tiếp trên sàn và có thể tháo cốp pha sau khi đổ bê tông bẩy ngày. Do hệ sàn nhẹ nên tiết kiệm cả chi phí cột, móng.

Ông Đỗ Kim Cương / Công ty cổ phần Kiến Trúc HOH