10 tòa nhà cao từ 39 đến 46 tầng và hai tầng hầm

Vị Trí Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đầu tư Vingroup

ACIF thực hiện Thiết kế kết cấu

Thời gian thực hiện 2015-2016